Дистанційне навчання

З 11.01.2021 по 22.01.2021

освітній процес у школі здійснюється з використанням дистанційних технологій. 

Для організації дистанційного навчання було обрано такі електронні платформи і онлайн сервіси, як Google Classroom, Human, NZ.UA, G Suite for Education тощо, на яких у кожної дитини є доступ до завдань, ведеться  зворотній зв’язок з учителем, діти отримують оцінки за виконані роботи, тощо. Для проведення онлайн-уроків у синхронному режимі педагоги також використовують сервіси Zoom, Viber, Skype. Наш заклад освіти намагається  діяти в інтересах дитини і організовує дистанційне навчання, враховуючи можливості кожного учня.

Для тих дітей, які не можуть взяти участь у синхронному режимі взаємодії з поважних причин (стан здоров’я, відсутність доступу (обмежений доступ) до мережі Інтернет або технічних засобів навчання тощо) педагоги використовують доступні засоби комунікації (телефонний, поштовий зв’язок тощо).