Інноваційний простір школи

Школа як один із найважливіших інститутів соціалізації людини, підготовки молоді до ролі активних суб’єктів майбутніх суспільних процесів повинна бути винятково уважною як до нових реалій і тенденцій суспільного розвитку, так і до нововведень у сфері змісту, форм і методів навчання та виховання, особливо в умовах впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової загальної та повної загальної освіти. Відповідно, інноваційність має характеризувати професійну діяльність кожного вчителя. Нововведення (інновації) не виникають самі собою, а є результатом наукових пошуків, аналізу, узагальнення педагогічного досвіду.

 

В Україні презентували концепцію «Нової української школи»
Презентацію провела Міністр освіти і науки Лілія Гриневич. Дана концепція уособлює ідеологію реформи середньої освіти, що почне діяти в 2018 році.
«Наше завдання – кожній дитині дати доступ до якісної освіти. Успіх України в тому, щоб побудувати суспільство освіченого загалу, бо кожна дитина, має право на успіх в житті, на максимальне розкриття власних здібностей», — зазначила Гриневич.

Нова українська школа

Формула «Нової української школи» складається з 8 базових компонентів:
1. Нового змісту освіти, заснованого на формуванні компетентностей, необхідних для успішної самореалізації в суспільстві.
2. Педагогіки, що ґрунтується на партнерстві між учнем, учителем і батьками.
3. Умотивованого учителя, який має свободу творчості й розвивається професійно.
4. Орієнтації на потреби учня в освітньому процесі, дитиноцентризм.
5. Наскрізного процесу виховання, який формує цінності.
6. Нової структури школи, яка дозволяє добре засвоїти новий зміст і набути компетентності для життя.
7. Децентралізації та ефективного управління, що надасть школі реальну автономію.
8. Справедливого розподілу публічних коштів, який забезпечує рівний доступ усіх дітей до якісної освіти.

 

 

     3 листопада 2016 року на базі СЗШ № 4 було проведено зустріч вчителів образотворчого мистецтва загальноосвітніх навчальних закладів м.Сєвєродонецька з педагогами  м.Тернопіль. Детальніше…

28 січня 2016 року в СЗШ № 4 було проведено семінар для вчителів образотворчого мистецтва за темою «Національно-патріотичне виховання учнів засобами образотворчого мистецтва в умовах впровадження Державного стандарту початкової та середньої освіти»Детальніше…

 

 Активне представлення передового педагогічного досвіду:

Наші педагоги креативно підходять до організації навчально-виховного процесу, проявляють ініціативу у проведенні не лише шкільної методичної роботи, а також приймать активну участь у роботі міських,  обласних творчих груп та об’єднань:
вчителі 1-х класів під час засідання ММО представили власний досвід роботи за методичними темами Рявкіна О.М. та Тубольцева Н.А.
творча групи вчителів математики під керівництвом заступника директора з НВР Косолапової Т.М. взяли участь у проекті професійного розвитку «Сучасний урок математики: традиції та інновації» (на базі ЛОІППО);
вчитель хімії Ципіна Г.В. представила свій досвід у проекті професійного розвитку «Технологія розвитку критичного мислення у шкільній хімічній освіті» (на базі ЛОІППО).

 

 

 

12 січня 2016 року відбулося активне обговорювання педагогами ШМО вчителів початкових класів проекту «Концепції початкової освіти». Було одобрено визначені в проекті «Концепції» основні  проблеми, місію, завдання та основні результати початкової освіти. Жваве обговорення змісту початкової освіти було викликане широким представленням інтеграції навчальних предметів; відбулася дискусія щодо оцінювання результатів навчання в початковій школі.

За результатами обговорення було визначено пропозиції СЗШ № 4 щодо проекту «Концепції початкової освіти», які надіслано до КУ СМЦ, а заступник директора з НВР Т.І. Зварич прийняла участь у роботі обласної творчої групи вчителів щодо обговорення даного проекту.

3 грудня 2015 року в школі проведено педагогічну раду за темою: «Величність душі й професійна майстерність педагога — фундаментальна основа здорового і працездатного суспільства та держави»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Великий виховний потенціал мав відкритий урок образотворчого мистецтва у 7-В класі (30.11.2015 року) за темою: «Берегиня з глибини століть. Диво-писанка», під час якого Улбабян Т.Б. ознайомила школярів з традиціями та розвитком писанкарства на Україні.
Вчитель застосувала різні методичні засоби і прийоми з метою формування в учнів поваги до народних українських традицій, виховання працелюбності та розвитку дитячої фантазії. Яскраве оформлення кабінету: малюнки писанок, навчальні плакати та власне писанки створили атмосферу справжньої майстерні. На уроці застосовувався комп’ютер, за допомогою якого Тетяна Борисівна представила дітям  мультимедійну презентацію.
Діти активно працювали на уроці: розказували приказки та прислів’я, підготували цікаві доповіді про історію виникнення писанкарства на Україні. Учні дізнались про символіку кольорів, орнаменти писанок, різноманітні технології їх виготовлення.
Тетяна Борисівна обрала вдалу форму проведення уроку: роботу в групах. Діти виготовляли писанки, використовуючи різні художні техніки: витинанку, гратографію, штампування, квілінг, графіку. Протягом усього уроку червоною ниттю пройшла тема любові до України та традицій українського народу.
Практична робота учнів супроводжувалася музикою, піснею та відповідними віршами. Урок стимулював учнів до фантазії та сприяв розвитку їх творчих здібностей.

 

 

30.10.2015 за планом КУ СМЦ на базі СМ ЦДЮТ з метою ознайомлення та поширення педагогічної діяльності щодо ігрової основи дитячих об’єднань відбувся практикум для педагогів-організаторів, заступників директорів ЗНЗ з виховної роботи «Ігрова основа діяльності дитячих об’єднань: пропозиції, підходи щодо створення ігрових програм»Детальніше…

24 квітня 2015 року було проведено педагогічну раду за темою: «Системний підхід у роботі навчального закладу  у національно-патріотичному вихованні учнів»  Презентація Концептуальні засади організації виховного процесу в аспекті національно-патріотичного виховання та  Програма українського патріотичного виховання та учнівської молоді (за Бехом І.Д. та Чорної К.І.)

 

26 листопада 2013 року в нашому навчальному закладі було проведено міський науково-практичний семінар для педагогів-організаторів, заступників директорів, які відповідають за профілактичну роботу в школі, керівників міських методичних об’єднань практичних психологів, педагогів соціальних та класних керівників загальноосвітніх навчальних закладів міста «Школа як осередок превентивної роботи», основними задачами семінару було визначено: об’єднання зусиль усіх суб’єктів превентивної роботи, аналіз профілактичних заходів щодо попередження вживання наркотичних, алкогольних та психотропних речовин. Детальніше…

Програма роботи науково-практичного cемінару

Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності СЗШ №4

«Інтеграція дисциплін художньо-естетичного циклу в умовах реалізації Державного стандарту загальної початкової освіти та основної школи»

Метод   проектів:   

«Одна Батьківщина»  

Комп′ютерні   технології:   

«Безпека в ліфті. Обережно незнайомці» (розробка уроку)

«Урок безпеки» у початковій школі (презентація до уроку)